Form/Design Center

Form/Design Center är en inspirerande och berikande mötesplats för aktuella frågor om form, arkitektur och design. Vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv och akademi. Form/Design Center drivs av Svensk Forms regionalförening Syd och är en ideell förening. Verksamheten bedrivs med stöd av Malmö Stad och Region Skåne.

Vi är riktigt bra på:
Utställningar
Samarbeten och nätverk
Att fungera som en möteplats

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Vi samarbetar gärna med offentlig sektor, näringsliv och akademi. Vi skulle gärna utnyttja den digitala tekniken mer i utställningssammanhang och är ofta i behov av att låna teknisk utrustning.

55.604818112.9992031