Future Position X

Future Position X (FPX) bygger Europas ledande klustermiljö för innovativ användning av Geografisk IT med fokus på att ta fram användarvänliga produkter och tjänster för att fatta trygga beslut.FPX klustrets intressenter sysselsätter ca 26.000 personer och tillsammans skapar de i Gävleregionen en för EU unik klustermiljö och den högsta koncentrationen av kompetens inom området i Sverige. FPX roll är att vara en oberoende arena för test, utveckling och marknadsföring av Geografisk informationsteknik, tjänster och kunskap. På uppdrag av det nationella geodatarådet tillhandahåller FPX en unik test- och verifieringsmiljö för Spatial Data Infrastructure (SDI).

Den snabba marknadstillväxten inom tillämpning av Geografisk information ställer höga krav på affärs- och produktutveckling samt internationalisering hos FPX klusterföretag. Detta tillsammans med vårt starka internationella klusternätverk borgar för en fortsatt och långsiktig hållbar tillväxt.

60.671371117.107625