Good Malmö

Vi tror att den här staden är full av talanger som inte fått chansen, och Good Malmö är ett sätt att ändra på det. Good Malmö är ett sätt för arbetsgivare att bidra till minskade klyftor i Malmö, samtidigt som det breddar företagens eget perspektiv. I samverkan mellan näringslivet, Malmö stad och arbetsförmedlingen finns de nätverk och resurser som kan ge unga talanger som ännu inte fått en chans på arbetsmarknad en väg in. Målet är att unga som i dag står utanför arbetsmarknaden ska få ett jobb att gå till.

Grundtanken är enkel: En person får ett jobb i ett år. De medverkande företagen förbinder sig att stå för kostnaden.