Good Measure

Good Measure erbjuder tjänster inom konverteringsoptimering med tonvikt på datainsamling och analys. Arbetssätt:

1. Mät rätt saker på rätt sätt – Google Analytics, användbarhetstester, expertutlåtande baserat på kända best practices, riktade frågor till besökare, heatmaps, osv. Val av metod utifrån mål, tidigare optimeringar och kostnad.
2. Analysera insamlad data och dra slutsatser, utifrån konsekvenserna av detta formuleras konkreta förbättringsförslag
3. Testa dessa mot varandra och mot originalet (A/B-tester).