Handelskammaren

Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med 2800 medlemsföretag som är våra uppdragsgivare. Med vårt påverkansarbete förbättrar vi förutsättningarna för näringslivet i södra Sverige. Vi har en omfattande service till våra medlemmar med allt ifrån ett fullspäckat utbildnings- och seminarieprogram och nätverksträffar till hjälp med tulldokument.

Vi är riktigt duktiga på:
- Affärskontakter (2800 små och stora medlemsföretag, nätverksträffar och nätverk världen över)
- Internationell handel (Vi har unik kompetens inom export- importfrågor och hjälper till med exportdokument)
- Påverkansarbete (med 2800 medlemsföretag i ryggen är vi en stark och respekterad röst för det sydsvenska näringslivet)

Vi välkomnar alla företag som medlemmar och är öppna för olika typer av samarbeten!

55.608409912.99892