IKEA Communications

Marknadsföring gör att vi kan nå många människor och förklara vad IKEA erbjuder. IKEA vill nå ut till många på varje lokal marknad. Det är därför vi har olika jobb inom marknadsföring och kommunikation i alla länder där IKEA finns, även om antalet är begränsat. Den övergripande uppgiften är att stärka IKEA:s varumärke och inspirera människor att komma till varuhusen.

Vi använder olika kanaler utanför varuhusen för att presentera IKEA:s hela utbud, men utgångspunkten är alltid kundens behov. Den mest kända kanalen är IKEA katalogen som görs av IKEA Communications i Älmhult. Andra viktiga kanaler är IKEA:s webbplatser, broschyrer, annonser och PR.

Vår kommunikation avspeglar IKEA:s värderingar både visuellt och i tilltal. Bland medarbetarna inom Marknadsföring & Kommunikation finns bl.a. art directors, copywriters, inredare och projektledare. Tillsammans arbetar de med IKEA katalogen och IKEA:s webbplatser, publikationer, broschyrer, annonser, internkommunikation och PR.

56.552446114.1374047