IM, Individuell Människohjälp

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Organisationen grundades 1938 och verkar i dag i tolv länder världen över.

IM arbetar långsiktigt och nära tillsammans med människor på plats. Vi samarbetar med lokala organisationer och eldsjälar, inom områdena utbildning, hälsa, försörjning och integration. Våra insatser utformas som hjälp till självhjälp och nya verksamheter börjar i liten skala.

Verksamheten är möjlig tack vare det samlade engagemanget hos runt 40 000 givare, medlemmar och volontärer.

Tillsammans kan vi skapa en rättvis och medmänsklig värld att växa i.

55.70948213.1877965