Invest in Skåne

Invest in Skåne är en del av marknadskoncernen Business Region Skåne med uppdrag är att attrahera utländska investeringar till regionen samt att främja export och internationalisering för skånska bolag.

Genom att marknadsföra Skåne i världen och skapa nätverk och strategiska allianser mellan utländska och skånska företag, bidrar Invest in Skåne till att attrahera utländska investeringar till regionen samt främjar exporten hos skånska företag.

Invest in Skåne erbjuder kostnadsfri rådgivning och service till utländska företag som vill etablera sig i Skåne samt skånska företag som är redo att ta steget ut på den internationella marknaden. Särskilt fokus ligger på följande områden: läkemedels- och medicinteknik, informations- och kommunikationsteknik, miljöteknik, livsmedel- och produktionsteknik samt förpackningar och förpackningsteknik.

Här är några exempel på tjänster vi tillhandahåller:

Kontakter med näringsliv, forskning, samarbetsparters och lokala beslutsfattare.
Rådgivning kring lagar, arbetsmarknad och skatteregler för dig som vill etablera verksamhet i Sverige.
Introduktion till advokater, revisorer, omlokaliseringsspecialister och bemanningsföretag.
Val och planering inför besök på lämplig produktionsplats.