IUC Syd

IUC Skåne arbetar med utveckling i små och medelstora företag i Skåne. Vi identifierar, startar och driver processer som främjar företagens expansion. Det gör vi genom projekt, utbildningar, nätverk, seminarier – olika former av möten som ger ny kompetens och som stimulerar erfarenhetsutbyte mellan företag.

Vi är riktigt duktiga på:
- Skapa möten mellan företag och människor som stimulerar utbyte och samverkan.
- Ge det mindre företaget en chans att skapa stora förbättringar genom kostnadseffektiva insatser.
- Analysera ett företags behov och ge konkreta redskap för utveckling och expansion.

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
När vi arbetar med företagsutveckling är marknadsarbete och kommunikation två centrala begrepp – inom dessa områden kommer vi sannolikt att kunna ha utbyte med andra medlemsföretag.