Josefin Wendel

Ord, Wörter och words är min grej.

Som journalist, kommunikatör och översättare skapar jag texter på svenska och engelska. Efter ett årtionde av tyskstudier och ett par år i Berlin översätter jag också från tyska.

Jag arbetar på frilansbasis med både korta och långvariga projekt, oftast med fokus på digitalt.