Knowit Quality Services

I en värld av ständig förändring och ökad komplexitet, inte minst inom ny teknik och systemutveckling, krävs noggrann analys och kontroll för att säkerställa en känd kvalitet. Detta grundar sig på rättvisande information om systemet och dess användare och det är här som en test och kvalitetskonsult kan göra stor skillnad.

Knowit Quality Services är ett specialistbolag som fokuserar på att hjälpa företag inom frågor kopplat till test och kvalitetshantering. Vi erbjuder stöd inom allt ifrån teststrategier och processöversyn till testledning och exekvering.

Våra konsulter har lång erfarenhet från flera olika branscher och vi är duktiga på att dela med oss av detta både internt i kompetensnätverk och externt på olika forum och seminarier.