Kommunikatura

Offentliga affärer med fokus på kommunikationstjänster - produktion av anbud och förfrågningsunderlag