Kontigo

Kontigo är ett oberoende konsultbolag som med vetenskapen som utgångspunkt vill hjälpa våra kunder att ta fram rätt beslutsunderlag för att förstå hur vi på bästa sätt ska kunna förändra arbetssätt, organisationer, regler och samverkansformer som i sin tur leder till positiv samhällsutveckling.

Vi erbjuder vetenskapligt förankrade analyser och presenterar väl underbyggda fakta på ett sätt som är lätt att förstå och direkt går att använda i den aktuella verksamheten. Vi verkar inom följande tjänsteområden:

-Förändringsledning, strategi och ledarskap
-Intressentanalyser
-Jämställdhetsintegrering och normkritisk granskning
-Marknadsanalyser
-Omvärldsanalyser
-Process och lärande utvärdering
-Regionalekonomiska analyser
-Resultat och effektutvärderingar
-Verksamhetsrevision

Våra kunder är nationella aktörer, såsom statliga myndigheter och högskolor samt regionala och lokala myndigheter runtom i landet. Vi genomför även företagsuppdrag.