Kullander i Sverige

Kullander är en Apple Premium Reseller. Det innebär att vi idag har den högsta kunskapsnivån man kan erhålla och certifiera sig till kring Apples produkter och tjänster. I över 30 år har Apple varit en del av vår vardag. Idag finns vi i Malmö och Kalmar, och täcker därmed stora delar av södra Sverige, där merparten av våra uppdrag och kunder finns. Vi är även en av Apples auktoriserade verkstäder.

Vi erbjuder hostade tjänster i egen regi, på svensk adress, där kunderna kan erhålla t.ex. backup eller avancerad mail i molnet. Vi utför analyser, vi driftar, dokumenterar, installerar och konfigurerar Mac i fristående nätverk eller blandade miljöer.