Kunskapspartner

Kunskapspartner är ett konsult- och forskningsföretag som specialiserar sig på strategisk förändringsledning; att formulera, leda och genomföra. Vi har djup akademisk kompetens inom företagsekonomi, teknologi och management som vi kombinerar med lång, praktisk erfarenhet från näringslivet för att rusta våra kundföretag för framgång.
Vi är riktigt bra på:
Förändrings-/processledning
Strategi
Processorientering

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Kommunikation

55.6968346797332313.2000732421875