Länsförsäkringar Skåne

Det digitala mötet med kund står i centrum för Länsförsäkringars omfattande satsning inom digitalisering. Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag.