Lars Arkander

Lars Arkander har en mångårig erfarenhet av att utveckla ledare och organisationer. Han studerade psykologi vid Lunds universitet och blev legitimerad både som psykolog och psykoterapeut i mitten av 80-talet. Efter några år som kliniker bytte Lars karriär och startade eget företag som ledarkonsult 1988. Han har varit medlem både i MiL Institute och Henley Management College där han ansvarat för och genomfört flera utvecklingsprogram. Hans bakgrund har lett till att han varit med i flera genomgripande förändrings- och utvecklingsprojekt där han stöttat både team och individer. Sedan mitten av 90-talet har Lars inlett en bred internationell karriär.