Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

Institutionen för kulturvetenskaper med dess mångfald av ämnen är en kraftfull humanistisk miljö. Här erbjuds studenter och forskare inspirerande möjligheter att kombinera flera olika ämnen och samarbeta över disciplingränserna. En viktig del i institutionens arbete är att lyfta fram humanistiska perspektiv och studiet av kultur - och alla dess skiftande yttringar och tolkningar.

Vi är riktigt bra på:
Fördjupad kultur- och samhällsanalys.
Att synliggöra samhällets och vardagslivets teknologisering och medialisering utifrån olika perspektiv. Att förena vetenskapliga och kulturella perspektiv på samhället.

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Kontakter som kan resultera i idéer till projektarbeten och praktikplatser för våra studenter. Vi är intresserade av en aktiv dialog kring utbildning och forskning.

www.facebook.com/digitalakulturer.lu

55.706007413.2004916