Malmö högskola

Utåtriktad, engagerad och nytänkande.
Som vill vara aktiv och göra skillnad – och som genom sin utbildning lägger grunden för din framtida karriär.
En samarbetspartner i landets, ja, kanske till och med Europas, mest spännande region.
Så vill jag, i korta ordalag, beskriva Malmö högskola.

Malmö högskola skapades sommaren 1998. På drygt ett decennium har vårt lärosäte växt till att bli landets största högskola med 1400 anställda och 25 000 studenter per år – varav många är framgångsrikt rekryterade från studieovana miljöer. Vår högskola kännetecknas i dag bland annat av öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö samt moderna studieformer och tvärvetenskapliga utbildningar.

Vi som verkar på Malmö högskola lägger oss också vinn om att det ska vara korta avstånd mellan såväl student och lärare, utbildning och forskning som vår verksamhet och det omgivande samhället.
Våra forskare kombinerar sin akademiska forskning med samarbete på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av våra utbildningar innehåller verksamhetsförlagd utbildning, ”praktik”, och projektarbeten som genomförs i samverkan med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället.

Vi ägnar mycket kraft åt att utveckla kvalitet och genomslag hos våra utbildningar – och vår forskning. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att en överväldigande majoritet av våra studenter etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

55.607823912.9965109