Malmö Startups

Malmö Startups är södra Sveriges största startup community. De arrangerar events för de entreprenörskapsintresserade, hjälper personer och bolag att komma i kontakt med varandra och ser till att både nationella och internationella investerare har ögonen på vår regions lovande startup-bolag.