Molly Communication

Hur förklarar man något komplext på så kort tid som möjligt? Molly Communication hjälper forskare och företagare att slipa kommunikationen, både pitch, presentationer, hur man använder storytelling i forskning och affärslivet och vi kan dessutom content.