NetPort Science Park.

NetPort.Karlshamn är en Triple helix-organisation, som genom samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet, bidrar till en hållbar tillväxt och samhällelig utveckling. NetPort har tre ägare: Karlshamns kommun, Blekinge Tekniska Högskola och Näringslivet, bestående av knappt 60 företag. Verksamheten bedrivs med visionen att bli ett internationellt erkänt Innovationssystem inom nya medier, digitala upplevelser och intelligent logistik/intelligenta transportsystem.

Vi är riktigt grymma på:
- Nätverkande
- Skapa forskningsprojekt i framkant
- Driva samhällsutvecklingen framåt.

56.164550414.865992