Norrköping Science Park

Vår uppgift är att ta tillvara den spetskompetens och innovationskraft som har samlats i Norrköping och regionen. Norrköping Science Park drivs i ett nära samarbete mellan Linköpings Universitet, Norrköpings kommun och näringslivet. Vår utgångspunkt är den unika kompetens som finns inom Linköpings Universitet, LiU, speciellt inom våra profilområden Tryckt elektronik, Interaktiva tjänster och Visualisering. Med den som bas verkar vi för att skapa en kreativ och kunskapsintensiv miljö, som främjar entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt.

Vår viktigaste roll är den som mötesplats. Ett forum för entreprenörer och kunskapsintensiva företag, där vi kan utbyta idéer, sprida kunskap, bygga nätverk, stödja företagsetableringar och förmedla kontakter, exempelvis till finansiärer. Idag sitter drygt hundra företag i Norrköping Science Park. Hos oss finns även flera etablerade klusterbildningar och ett nätverk för utvecklingsprogram och tillväxtfrågor i kunskapsintensiva företag. Liksom en länk in till det regionala innovationssystemet genom Growlink, där vi tillsammans med exempelvis ALMI, Mjärdevi Science Park och Linköpings Universitet är delaktiga i utvecklingen av regionen som helhet. Vi samarbetar med aktörer både i det regionala och nationella innovationssystemet; inte minst med forskningsfinansiärer, investerare och affärsänglar.

Det är inte bara våra profilområden som gör oss unika. Läget längs Strömmen, mitt i Norrköpings berömda Industrilandskap, är sedan århundraden en mötesplats för entreprenörer, affärsmän och industrialister. Här började man göra vapen och papper med hjälp av kraft ur Strömmens vatten redan på 1600-talet, och därefter följde en industriell storhetstid som varade ända till 1900-talet. Under en övergångsperiod har Norrköping gradvis förvandlats till ett logistik- och kunskapsnav. I centrum för förvandlingen står Industrilandskapet, där de ståtliga fabrikerna i rött tegel och gul puts ständigt fylls på med nytt spännande innehåll.

58.588820116.1806998