OpenStudio arkitekter

Open Studio arbetar med öppen dialog för att utveckla arkitektur tillsammans med sakägare och samarbetspartners.

Vår workshop-baserade arbetsprocess med platsbesök, samtal och modellstudier ger väl förankrade resultat i tidiga skeden.

Vi är professionella arkitekter som följer projekten mot genomförande genom hela byggprocessen.