Packbridge

Packbridge är ett internationellt och medlemsbaserat förpackningsnätverk, eller kluster, som bildades 2010. Vi är ett snabbt växande nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter, kunder, leverantörer, forskare och innovatörer. Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och kanske viktigast människor med människor.

Packbridge har sitt huvudkontor i sydvästra Skåne där också forskning, innovation och kommunikation finns samt etablerade kluster inom livsmedel, läkemedel och flera andra relevanta industrier.