Placebrander

Placebrander AB sprider inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring. Det görs genom Placebrander's Day, Placebrander Boot Camp, Placebrander of the Year, trendrapporter, föredrag och konsulttjänster.

Vi är riktigt duktiga på:
Att skapa modern platsmarknadsföring och platsutveckling som sticker ut och genererar tillväxt i form av fler besökare, invånare och investeringar.

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Tips på skarpa föredragshållare till Placebranders egna event, spännande kontakter som på något sätt har intresse av platsers attraktionskraft, tips på aktörer som behöver anlita Placebrander som föredragshållare samt tips på stoff till Placebrander-bloggen.

57.7754450698965814.16961669921875