Ramberg Advokater

Ramberg Advokater är en affärsjuridisk advokatbyrå med kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm.
Våra klienter är företag samt organisationer. Våra jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska
områden såsom bolagsrätt, kommersiell avtalsrätt, immaterialrätt, arbetsrätt, tvistelösning m.fl. Flera
av våra jurister är även fokuserade på olika branscher som media & underhållning, IT & telekom,
retail, private equity & venture capital m.fl.

Vi är riktigt bra på:
- Att leverera legal spetskompetens och rådgivning.
- Att fånga upp våra klienters krav och behov. Våra klienters bakgrund varierar och deras
erfarenheter, framtidsutsikter och visioner ser olika ut. När det behövs arbetar vi i team
som möter klientens behov från start till mål. Teamen består av flera jurister där en har
det övergripande ansvaret men klienten får kontakt med flera av oss. Enkelt, effektivt och
personligt.
- Att möta våra klienters önskemål om affärsmässighet och kvalitet. Vi har kunskap, intresse
och förståelse för våra klienters affär och kultur. Med erfarenhet från våra klienters respektive
branscher skapar vi mervärde för våra klienters verksamhet.

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Det är viktigt för oss att ha en gedigen kunskap om de verksamhetsområden som våra klienter verkar
inom. Med en aktiv dialog med andra medlemsföretag kan vi utbyta kunskap och erfarenhet och lära
av varandra.

55.609396912.9796244