Reaktor sydost

Reaktor Sydost är ett av 19 regionalt resurscentrum för film och ung kommunikation i Sverige. Vi ordnar kurser, lånar ut teknik för filminspelning, ger ut Växthusstöd och produktionsstöd till filmare, arbetar med visning och spridning av film och samverkar med högskola, kommuner, kulturverksamheter och entreprenörer för att stärka barn och ungas kunskaper kring rörlig media.

Vi är riktigt bra på:
- Vi är bra på att se möjligheter
- Att koppla ihop verksamheter och människor med varandra

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Vi vill alltid komma i kontakt med spännande människor och idéer.

56.164550414.865992