Region Skåne

Region Skåne arbetar för ett starkare näringsliv som skapar hållbar tillväxt och jobb i Skåne. Tillsammans med andra offentliga och privata aktörer verkar Region Skåne med målen att uppnå: fler företag, fler växande företag, fler i arbete och en mer innovativ region.

Tillsammans med Business Region Skåne och dess dotterbolag arbetar vi för att locka fler besökare, stora evenemang, filmproduktioner och investeringar till Skåne.

Vi är riktigt bra på:
Initiera och utveckla kluster, hjälpa små och medelstora företag med kompetens- och affärsutveckling, locka investeringar, filmproduktioner och turister till Skåne.

Andra företag kan hjälpa oss med:
Hur vi på ett innovativt och lättillgängligt sätt utvecklar våra verktyg för näringslivsutveckling samt når fram i vår kommunikation till våra målgrupper genom ny teknik och kreativ media.

55.614341312.9898481