Regis ekonomisk förening

Regis erbjuder tjänster inom digitalisering.Vi hjälper våra kunder att bevara och tillgängliggöra sitt material genom att digitalisera bilder, text, ritningar och dokument. Vi utför även digitalisering av bil-, cykel- och gångvägnät.

Vi är ett femtiotal anställda vilket gör att vi både kan arbeta med små och stora volymer. Våra uppdragsgivare återfinns bland museer, kommuner, kulturinstitutioner, statliga verksamheter och privata aktörer.

Vi är riktigt bra på:
Digitalisering av bild och text
Dokumentskanning
Skanning och georeferering av kartor
Inmätning av företeelser i fält
Digitaliserar vi även bil-, cykel- och gångvägnät