Retorikbyrån Susanne Hedin

På Retorikbyrån jobbar vi med ledare och medarbetare som vill kommunicera klokt och övertygande med varandra och sin omvärld.

Det kan handla om att nå hela vägen fram med sitt budskap vid presentationer. Eller om att få andra att lyssna med uppmärksamhet vid möten och samtal. Det handlar om att kunna tala och agera på ett tydligt, engagerande och trovärdigt sätt - att säga rätt saker på rätt sätt för att nå rätt resultat. Klok kommunikation, helt enkelt.

Genom anpassade utbildningar, rådgivning, öppna kurser och inspirerande föreläsningar hjälper vi individer och organisationer att nå framgång genom muntlig kommunikation..