Riksnätverket Trafiksäkerhetsutbildarna

Trafiksäkerhetsutbildarna är en ideell förening som startades den 3 augusti 2011 med syftet att skapa ett nationellt nätverk av instruktörer och utbildningsföretag inom trafiksäkerheten. Föreningen ska också arbeta med produktion av utbildning- och informationsmaterial.

Fördelar med en gemensam organisation är flera:
- Vi kan erbjuda en kund likformig utbildning i hela landet

- Kunden behöver bara ta en enda kontakt även om utbildningen ska ske på flera platser

- Enhetligt utbildningsmaterial och deltagarmaterial

- Föreningen bedriver med sina medlemar ett utvecklingsarbete av befintliga och nya utbildningar

- Kvalitetskontroll för kunden

- Möjlighet bedriva olika projekt nationellt

55.604460212.9962926