Sankt Kors Fastighet

Sankt Kors är ett bolag med uppdrag att främja utveckling och tillväxt i Linköping. Vi gör det framför allt genom att tillhandahålla kreativa företagsmiljöer för nya företag och företag i förändring. Mitt i Linköping utvecklar vi Ebbepark - en hållbar miljö för entreprenörskap, forskning och innovation med boende och stadens sociala liv.