Skånetrafiken

Skånetrafiken binder samman Skåne

Med Skånetrafiken, kollektivtrafiken i Skåne, kan du resa till i stort sett alla orter i Skåne. Med Öresundståget kan du dessutom ta dig över Sundet och ända till Göteborg, Halland, Kronoberg och Kalmar län.
Vi gör det enklare för dig att resa till arbete, utbildning, service och fritidsaktiviteter. Skånetrafiken har ett övergripande ansvar för stadsbussar, regionbussar, Pågatåg, Öresundståg och serviceresor i Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker. All trafik körs av ett stort antal trafikföretag på entreprenad. Inom tågtrafiken är vi en av flera aktörer som samarbetar för att tidtabell och punktlighet ska bli så bra som möjligt.

Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar nämnden för kollektivtrafik och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken. Kundservice, trafikinformation, planering, tjänste/IT-utveckling, upphandling, marknadsföring och information är här stora uppgifter.