Skanska Öresund - Premiummedlem

Skanskas kärnverksamhet i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Skanska strävar efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik.

Premium Medlemskap
Media Evolution involverar Premium Medlemmar från olika branscher som vill samarbeta och utvecklas tillsammans med mediabranscherna. Det är i mötet mellan olika industrier som nya innovationer och ny tjänsteutveckling skapas. Ett Premium Medlemskap hos Media Evolution innebär ett tätt samarbete, en rad olika förmåner och möjlighet att påverka innehåll och form med fokus utifrån det egna behovet.