Skurups Folkhögskola

Med anor sen slutet av 1800-talet är Skurups Folkhögskola idag en nytänkande och framåtblickande skola.
Skolans olika linjer utvecklas ständigt. Senast omformades Journalistlinjen och i hösten 2013 startar den nya Filmlinjen. Musiklinjerna är välrenommerade och välkända internationellt. Från Skrivarlinjen kommer flera av Sveriges mest kända författare och poeter. Stommen utgörs av Allmänna linjer som ger gymnasiekompetens. Skurups folkhögskola ägs och drivs av en politiskt och religiöst obunden folkhögskoleförening.

55.4804513.502349