STPLN

Vi tror att kreativitet är motorn i Malmös ekonomiska, sociala och kulturella välbefinnande. Kreativitet handlar om att vara konstnärlig eller stetisk begåvad. Det är ett sätt att tänka, en inställning eller förmåga att lösa problem och utmaningar.

STPLN är ett producerande hus - ett s.k. makers space som finns för att människor skall få möjlighet att utveckla sina idéer, testa något nytt eller bli utmanade av kultur. Vi är påhittig community där vi tillsammans skapar en miljö som man känner sig trygg att experimentera och utvecklas i. Vi kan erbjuda utställningslokaler, scen, ljud- och ljusteknik, en stor verkstad med verktyg och symaskiner. Huset rymmer också ett Drop-om pontor med mötesrum och fritt internet. Och så finns här personal skapar förutsättningar för platsens utveckling. Allt detta väljer man att både ta del av och bli en del av. Vi bygger ett community där idéen är att brukare ska betala med sin kompetens eller med sin tid.

På STPLN suddar vi ut gränserna mellan amatör och professionell, och hos oss går det att kombinera spännande kultur med mer entreprenöriella och affärsmässiga projekt och verksamheter. De befruktar och lär av varadra. Tjusningen ligger i de oväntade kombinationerna och i att våga försöka.

Men vem får lov att använda Stpln och kan vem som helst göra projekt hos oss?

Svaret på den frågan är ja. Gillar du att göra grejer eller känner att det här huset kan bidra med något i ditt liv är du självklart välkommen.

55.612614912.9842839