Stranger

Stranger arbetar med konceptutveckling, strategirådgivning och nätverksbildning för producenter inom film, spel, tv och web. Vi hyrs in som strategiutvecklare, producenter av events och projektledare.

Vi tror att:
1. Utmaningen för transmediaproducenter är att värdera och prioritera alla nya plattformer och möjligheter,
2. Konceptutveckling måste baseras på användartester och
3. Innehållsproducenter måste lära sig förvalta och kapitalisera sina brands och produktioner på nya sätt.
Vi arbetar i hela Skandinavien inom privat och offentlig sektor.

Vi är riktigt bra på:
- Konceptutveckling
- Finansieringsstrategi
- Nordiskt nätverk

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Behöver kontakter till utvecklare för testprojekt med kunder.

55.608409213.0058049