Stratiteq Sweden

Stratiteqs affärsidé är att utveckla och implementera strategiska IT-lösningar baserade på Microsoftplattformen. Lösningarna ska ligga i linje med kundföretagens mål och strategier, samt utgöra tydliga framgångsfaktorer för deras affärsverksamhet och bidra till väsentliga resultatförbättringar.
Vi tänker stort, börjar smått och växlar upp.

Vi är riktigt bra på:
Strategi – vi hjälper företag från ax till limpa, dvs både strategiskt och tekniskt inom CRM, beslutsstöd samt intern och extern webb (dock inte design & kommunikation).
Teknik – vi är en IT-konsult som i huvudsak arbetar med Microsoftplattformar och programmerar i .Net. Vi är bl a specialister på SharePoint, SiteCore, EPI-server, QlikView m fl.

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Vi arbetar gärna med kommunikationsbyråer som vill ha en teknisk och strategisk partner när det gäller intern och extern webb. Vi i vår tur kan hjälpa byråer med CRM både ur ett strategiskt och tekniskt perspektiv.

55.600979913.002634