Ström & Gulliksson

Vi är en patentbyrå som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att utveckla, skydda, kommersialisera och försvara dina idéer. Du kan vända dig till oss med frågor som rör allt från uppfinningar och andra typer av innovationer till affärskoncept, analyser, strategier och processer.

Vi har även den specialistkompetens som krävs för att kunna hjälpa dig med riskanalyser och patentbaserade omvärldsanalyser som till exempel bransch- och konkurrentanalyser.

Vi är riktigt bra på:
a) Hjälpa vår klienter att få patent och andra immateriella rättigheter anpassade efter deras verksamhet.
b) Definiera och identifiera uppfinningar inom områden som traditionellt sett inte betraktats som patenterbara och att;
c) I samband med Advokatbyrån Gulliksson försvara och hävda era rättigheter, och hjälpa er att undvika problem med andras rättigheter.

55.603458913.0045063