Sven Larsson Affärsnätverk

Driver nätverk för affärs och kompetensutveckling. Driver BNI Affärsnätverk, VD Nätverk, Egen Företagar Nätverk, Försäljningschefs Nätverk och HR Nätverk. Föreläser om ditt personliga varumärke och nätverks relaterade ämnen.

Specialistområden: Att driva nätverk för att utveckla affärer (BNI) och/eller kompetenser inom yrkesområden.(VD Nätverk och HR Nätverk.) Min styrka är ett omfattande kontaktnät genom att träffa så många företag och näringslivspersoner varje vecka. Därtill en bred erfarenhet från många olika branscher med en ekonomisk skolning och säljande personlighet.