Sveriges television

Vår verksamhet bedrivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället och den finansieras via tv-avgiften. SVT1 är Sveriges mest uppskattade kanal och SVT tv-bolaget med högst förtroende hos svenska folket.

SVT speglar och finns i hela landet. Vi finns på 33 orter, från Kiruna i norr till Malmö i söder. I våra program ska hela Sverige synas och höras.

Under 2015 sändes 22 884 timmar i SVT:s kanaler.

  • Bransch: