Tourism in Skåne

Tourism in Skåne AB leder utvecklingen av varumärket Skåne till att bli Sveriges starkaste destinationsvarumärke. Som Skånes officiella marknadsbolag ska vi marknadsföra, sälja och utveckla Skåne som destination. Tillsammans med partners skapas nya affärsmöjligheter och ökad kunskap som ska leda till högre upplevd kvalitet för besökaren.

Vi är riktigt bra på:
- Destinationsmarknadsföring
- Nätverk för omvärldsbevakning och analys
- Samordning och utveckling av besöksnäringen genom partnerskap

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Vi är öppna för alla nya innovativa förslag kring samarbete för att utveckla Skåne som destination och främja besöksnäringen.

55.614617212.988408