Unionen Sydväst - Premiummedlem

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Vi är över 500 000 medlemmar, varav mer än 30 000 förtroendevalda på över 65 000 arbetsplatser. Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar.

Unionen är medlemmarna
Unionen är en medlemsstyrd organisation byggd på representativ demokrati. Medlemmarna i klubbarna väljer sin styrelse eller ett arbetsplatsombud. Medlemmarna utser också sina representanter till någon av Unionens regionråd. Representanter för samverkansgrupper kan delta i regionrådens möten. Regionrådet väljer i sin tur en regionstyrelse, representanter till Unionens kongress och till förbundsrådet.

Vi bildar opinion
För att komma närmare vår vision: Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet, måste vi bilda opinion i olika frågor.

Premiummedlemskap
Media Evolution involverar Premiummedlemmar från olika branscher som vill samarbeta och utvecklas tillsammans med mediebranscherna. Det är i mötet mellan olika industrier som nya innovationer och ny tjänsteutveckling skapas. Ett Premiummedlemskap hos Media Evolution innebär ett tätt samarbete, en rad olika förmåner och möjlighet att påverka innehåll och form med fokus utifrån det egna behovet.

55.5990403125417813.0023193359375