We have a plan

Vi är riktigt bra på:
We have a plan är ett litet och flexibelt företag som producerar dokumentärfilmer och webbinnehåll. Vi producerar, regisserar och jobbar med postproduktion. Vår specialitet är transmedia där vi utöka vår berättande till flera mediala plattformar och utforska nya distributionsformer.

Vi är riktigt bra på story. Att hitta den röda tråden, vad det är man egentligen vill (och bör) berätta.

Som dokumentärfilmare har vi också stor erfarenhet av i vikten av en ärlig och personlig kommunikation. Något som blir allt viktigare i ett samhälle där genuinitet och relationer till företag blir allt viktigare.

Då vi jobbar transmedialt kan vi även ge råd kring hur man hittar en ny publik genom att utnyttja olika mediala plattformar.

Pågående projekt:
www.ghostrockets.se
http://www.facebook.com/ghostrockets
Twitter: @ghostrockets_se

55.612465512.9915245