Wihlborgs Fastigheter

Vi är det fastighetsbolag i Öresundsregionen med flest fastigheter och mest arbetsglädje i våra lokaler. Oavsett om du är en mindre webbyrå som behöver kontor du kan växa i eller en stor internationell organisation så skapar vi tillsammans ett bra samarbete och affärsrelation. Vi bygger MaxIV i Lund, driver Ideon, Medeon och äger och tar hand om Media Evolution City. Titta på filmen om oss. Den är gjord av några som sitter på Media Evolution City. Det är så vi hjälper varandra.
http://youtu.be/Ha4ZuTS6NOw