Zacco

Zacco är en konsultbyrå specialiserad på immaterialrätt (varumärke, patent, design och upphovsrätt) och marknadsrätt. Våra jurister och ingenjörer erbjuder juridiska, tekniska och strategiska tjänster inom samtliga av dessa områden. Vi är främst verksamma inom EU men tack vare vårt globala nätverk av samarbetspartners kan vi bistå våra kunder världen över.

Vi är riktigt bra på att:
förenkla samarbeten mellan företag genom avtal.
identifiera företags immateriella tillgångar och hur dessa kan stärka affärsnyttan (exempelvis genom licensiering).
granska marknadsföringskampanjer (särskilt på sociala medier) ur ett marknadsrättsligt perspektiv.

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Vi samarbetar t.ex. gärna med grafiska formgivare, varumärkes- och kommunikationsstrateger, webbstrateger, experter inom crowd-learning och open innovation.

Premiummedlemskap
Media Evolution involverar Premiummedlemmar från olika branscher som vill samarbeta och utvecklas tillsammans med mediebranscherna. Det är i mötet mellan olika industrier som nya innovationer och ny tjänsteutveckling skapas. Ett Premiummedlemskap hos Media Evolution innebär ett tätt samarbete, en rad olika förmåner och möjlighet att påverka innehåll och form med fokus utifrån det egna behovet.

55.596971267985112.996826171875