Zenit Design

Zenit Design är en designbyrå som erbjuder tjänster för att planera, utveckla, producera och lansera nya produkter. Vi arbetar i team med designers och ingenjörer och är inte nöjda förrän vi har överträffat våra kunders förväntningar. Genom att erbjuda våra kunder (från enmans- till globala företag) en smart, inkluderande process och pulshöjande design skapar vi mervärden ur ett helhetsperspektiv.

Vi är riktigt bra på:
Design (för produkter, tjänster och förpackningar), Strategi (design guidelines och
varumärkesmanualer) samt Konstruktion (material, mekatronik, produktionsteknik etc.)

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Vi samarbetar gärna med leverantörer av webbapplikationer, mediaproduktion, avancerad
interaktionsdesign.

55.601861613.0197899