FTM - en ny typ av utställning

24 januari, 2011 - 11:32

Den digitala interaktiva utställningen For the Moment har visat upp södra Sverige som dynamisk region vad gäller kreativitet och innovation – både som medel och mål. Nu avslutas projektet och vi summerar resultatet.

Grundidén att skapa en kreativ och innovativ utställning i nytt format konkretiserades i ett samarbete mellan Media Evolution, Form/Design Center och SVID/Expandera. Partner i arbetet var kommunikationsbyrån Superlativo, som genom att använda digitala tekniker som 3D mapping och AR (augumented realilty) utvecklade ett format som visualiserade regionens styrkor och företag. Hur produkten sett ut och utvecklats kan du se mer av på forthemoment.se

For the Moment har visats i Stockholm, Malmö och Bryssel (för att lyfta fram kreativitet och innovation i samband med det svenska ordförandeskapet i EU, hösten 2009) och slutligen i Shanghai under Expo 2010 (för att visa upp regionen och dess näringsliv under Skånes och Malmös vecka i svenska paviljongen, oktober 2010) samt under Skånedagarna i Stockholm november 2010.

I alla visningar har medieföretag profilerats, ca 15 st i Stockholm/Malmö/Bryssel och 5 st i Shanghai. I Shanghai deltog även TAT och Bambuser som talare i seminarieprogrammet under den dag som profilerade media, tillsammans med bla Media Evolution.

För Media Evolution var den viktigaste anledningen till att gå in i projektet, att lyfta fram mediebranscherna som tillväxtbransch. Detta gjordes i FTM genom att använda nya visualiseringstekniker för att lyfta fram ett innehåll, och därigenom synliggöra både tekniken och företagen. Visualisering är ett definierat tillväxtområde inom Media Evolution, och genom FTM har vi tillsammans med våra projektpartners SVID och FDC kunnat experimentera med och utveckla nya visualiseringsformer.

Utkomsten av projektet är en produkt som presenterar kreativa idéer och företag på ett nyskapande sätt, samtidigt som formatet i sig visar på mediebranschernas utveckling. Produkten kommer att fortsätta produceras och utvecklas vidare av Superlativo, under nytt namn. Samtidigt tittar vi tillsammans med våra projektpartners och andra, fortsatt vidare på intressanta ingångar för hur vi kan stärka visualisering som tillväxtområde.

Projektet är dokumenterat på http://www.forthemoment.se/

---> Till projektets egna sida.