Knuffa på & skruva till

27 maj, 2011 - 09:14

Trots att Framtidens lärande och CELA har delvis olika målgrupper har man en gemensam referensgrupp. Skälet är ganska enkelt: de båda projekten jobbar med samma mål och vision, att bidra till den kompetenshöjning som efterfrågas i Skåne och Blekinge. Och vägen dit går både via knuffa på och skruva till.

Det första referensgruppsmöte var välbesökt och inledningarna handlade dels om projektens uppgifter och läge samt om en lärande organisation i vår tid och omvärldsbevakning via olika typer av digitala verktyg som t.ex. Netvibes . Anna Söderberg uttryckte CELA:s uppgift som ”vi knuffar på aktörerna för att driva digitalt lärande framåt”. Alastair Creelman från CELA visade sig ha järnkoll på vad som händer kring lärande via digitala media. Läs mer på Alastairs blogg.

Bosse Müller och Lars Meding från Framtidens lärande och Malmö högskola problematiserade begreppet lärande och satte in det i ett organisatoriskt sammanhang. Man måste skruva både på individ/ledning och organisationskultur för att få igång en process mot en lärande organisation. Läs mer på Media Evolutions blog.

*CELA = Collaborative E-Learning Arena